BEST är en skandinavisk, registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie som jämför gastric bypass och sleeve gastrektomi. Studien startade 2015 och inkludering avslutades 31 mars 2022. Tjugo opererande enheter i Sverige och tre opererande enheter i Norge ingår i studien. 

Syfte med studien är att jämföra operationsmetoderna sleeve gastrektomi och gastric bypass och att skapa vetenskapligt underlag för att bättre kunna rekommendera optimal operationsmetod för den enskilde patienten i framtiden.

Studien inkluderar nu inga nya studiedeltagare, men har stort fokus på en fortsatt högkvalitativ uppföljning av alla inkluderade deltagare. 5-årsresultat kommer att presenteras under 2028, men en publikation med perioperativa data väntas kring årsskiftet 2022/2023.  

BEST-studiens webbsida

BEST är en skandinavisk, registerstödd randomiserad kontrollerad multicenterstudie som jämför gastric bypass och sleeve gastrektomi. Studien startade 2015 och inkludering avslutades 31 mars 2022. Tjugo opererande enheter i Sverige och tre opererande enheter i Norge ingår i studien. 

Syfte med studien är att jämföra operationsmetoderna sleeve gastrektomi och gastric bypass och att skapa vetenskapligt underlag för att bättre kunna rekommendera optimal operationsmetod för den enskilde patienten i framtiden.

Studien inkluderar nu inga nya studiedeltagare, men har stort fokus på en fortsatt högkvalitativ uppföljning av alla inkluderade deltagare. 5-årsresultat kommer att presenteras under 2028, men en publikation med perioperativa data väntas kring årsskiftet 2022/2023.  

BEST-studiens hemsida

Årsrapport SOReg 2020 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekundär kirurgi, forskning

Årsrapport SOReg 2020 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2020 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

Årets registerdag kommer att äga rum torsdagen den 7 mars 2013 på Södersjukhuset, Stockholm.

Inbjudan och mera information kommer när det närmar sig.

 

Logga left