Årsrapport SOReg 2019 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2019 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

 Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), blev svensk lag och trädde i kraft i maj 2018.

Årets registerdag kommer att äga rum torsdagen den 7 mars 2013 på Södersjukhuset, Stockholm.

Inbjudan och mera information kommer när det närmar sig.

 

Logga left