Svenska Hjärtkirurgiregistret som funnits sedan 1992 är rikstäckande och komplett. Årligen utförs nästan 8 000 hjärtingrepp och totalt finns 140 000 hjärtoperationer registrerade. För närvarande utförs operationer vid 8 enheter i landet.

Den årliga registerrapporten är öppen avseende resultat av kirurgi ned på kliniknivå. Registret är sökbart på kirurgiska ingrepp och diagnoser. Mått på livskvalitet redovisas sedan 2005.

Registrets syfte är att följa förändring och utveckling av svensk hjärtkirurgi samt stimulera till ytterligare kvalitetsförbättring vid omhändertagandet av patienter i samband med hjärtingrepp.