Variabler som mäts i SVAR

Svar registrerar drygt 60 olika variabler som syftar till att så brett som möjligt beskriva de faktorer som påverkar hela omhändertagandet av patienten. Ett 20-tal Strukturparametrar beskriver akutmottagningens fysiska utseende, bemanning och utrustning och har betydelse för vilka förutsättningar i patientomhändertagandet som finns. Ett 15-tal processvariabler såsom ankomsttid, ankomstsätt, väntetider, inläggning beskriver den process som patienten genomgått vid besöket på akutmottagningen. Ett 20-tal olika medicinska variabler såsom besöksorsak, vitalparametrar, mortalitet och slutdiagnos registreras för att beskriva den medicinska processen. Förutom detta registreras persondata såsom kön, ålder osv.

 

Mätvariabler i SVAR:

Medicinska data som registreras
Andningsfrekvens
Antal slutenvårdsdagar inom 30 dagar
Avliden inom viss tid
Besöksorsak
Diastoliskt Blodtryck
Dödsorsak
Hjärtfrekvens
Huvuddiagnos för slutenvård
Kroppstemperatur
Medvetandegrad
Saturation
Systoliskt Blodtryck
 
Triagenivå
Utdiagnos
 
Processdata som registreras
Ankommen från
Ankomstsätt
Ankomsttid till akutmottagning
Avvikit
Färdigtid
Intid till vårdavdelning
Läkartid
Remitterad från
Sjukskötersketid
Utskriven till
Ut-tid
Uttid från vårdavd
 
Strukturdata som registreras
Akutkirurgi vid sjukhuset (24h)
Akutmottagingens totala area
Andel Icke-legitimerade läkare (inklusive AT)
Andel legitimerade läkare (inklusive ST)
Andel Sjuksköterskor med magisterexamen i akutsjukvård
Andel Sjuksköterskor, specialistutbildade
Andel Specialister i Akutsjukvård
Andel Specialistläkare Icke Akutsjukvård
Anestesiologstöd vid sjukhuset (24h)
Antal monitoreringsplatser vid akuten
Antal Sjuksköterskor, leg
Antal slutenvårdsplatser 
till förfogande vid sjukhuset
Antal ST-läkare Akutsjukvård
Antal Undersköterskor
Antal undersökningsrum
Befolkningsunderlag till sjukhuset
Fast röntgen på akuten
1. (24h) vid sjukhuset
Laboratorie för blodprov på akuten
Medicinska Specialiteter på akuten
1. (24h) vid sjukhuset
Triagesystem
Ultraljud på akutmottagningen
Upptagningsområde för akutmottagningen
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.