För att till ett forskningsprojekt få ut data från SVAR krävs det ett godkännande av etikprövningsmyndigheten (EPM), att frågeställningarna är tydliga och konkreta och att önskade data är noga preciserade. Om du är osäker om det går att besvara din forskningsfrågeställning med data från SVAR, kontakta i första hand Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

SVAR är knutet till kvalitetsregistercentret Uppsala Clinical Research Center (UCR). UCR gör datauttag på uppdrag av SVAR (styrgruppen och registerhållare), som i sin tur agerar på uppdrag av den centrala personuppgiftsansvariga myndigheten (CPUA). CPUA är i detta fall styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

För att ansöka om datauttag, följ dessa steg:

  1. Fyll i blanketten om datauttag för forskningsändamål som finns på UCR hemsida, under ”Blanketter och dokument”: https://www.ucr.uu.se/sv/tjanster/blanketter-och-dokument
  2. Skicka din ansökan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. En komplett ansökan omfattar den undertecknade blanketten, EPM-ansökan, EPMs godkännande samt eventuella kompletteringar, projektplanen, en ifylld variabellista samt ev. andra dokument relevanta för ditt projekt. Genom att du undertecknar blanketten godkänner du villkoren för utlämnande av data. Ju mer komplett ansökan är, desto snabbare handläggning.
  3. Ansökan granskas av en handläggare vid UCR och av SVARs styrgrupp.
  4. Efter att utlämnande är godkänt, tar det ca 6-8 veckor tills uttag är levererat till dig.

Om det är ett forskningsprojekt som involverar ett industriföretag ska ett trepartsavtal upprättas mellan det aktuella registret, universitetet/högskolan och företaget. I publikationer som använder data från ett nationellt kvalitetsregister ska det i metodavsnittet i artikeln framgå varifrån data är hämtade. Det rekommenderas starkt att en person som är väl insatt i SVAR finns med i forskningsprojektet för att kunna redogöra för hur data har samlats in till SVAR samt för att säkra kvalitet. Det är viktigt att SVAR får information om var och hur resultaten publiceras.

Följande principer ska gälla när data från SVAR används i projekt:

  1. Styrgruppen för SVAR ska alltid tackas för samarbetet kring en specifik publikation (styrgruppen vill läsa manuskripten innan dessa skickas till tidskrifter för bedömning).
  2. Styrgruppen för SVAR vill ha kunskap om varje ny delstudie för att bedöma om det finns ett speciellt intresse att någon ytterligare från SVAR styrgrupp ingår som medarbetare.

 

Kvalitetsarbete

Kvalitetsregisterdata används i stor utsträckning för framställning av statistik inom hälso- och sjukvård samt för uppföljning av vårdkvalitet. För att ta del av data med detta syfte krävs inget EPN-godkännande. Använd dig av blanketten på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/sv/tjanster/blanketter-och-dokument

För mer information om forskning på kvalitetsregisterdata vänligen besök www.kvalitetsregister.se