Kvalitetsregisterdata används i stor utsträckning för framställning av statistik inom hälso- och sjukvård samt för uppföljning av vårdkvalitet. För att ta del av data med detta syfte krävs inget EPN-godkännande. Använd dig av blanketten på hemsidan: https://www.ucr.uu.se/sv/tjanster/blanketter-och-dokument

För mer information om forskning på kvalitetsregisterdata vänligen besök www.kvalitetsregister.se