BAKGRUND

Internationellt och nationellt saknas kvalitetsregister för den initiala akutsjukvårdsprocessen (prehospitalt-akutmottagning-följande vårddygn). Nationellt utvecklar många akutkliniker sina organisationer med processutveckling, införande av tillgänglighetsmål, akutläkare, triagemodeller och integrerade akutvårdsavdelningar med mera men få beskrivningar/resultat finns redovisade för dessa förändringar och satsningar.

Det saknas kunskap och adekvata underlag för beslut och utveckling inom akutmottagningsverksamheten, vilket är anmärkningsvärt med hänsyn till dess betydelse ur många aspekter (patientens, befolkningens, politisk styrning, arbetsmiljö, professionell utveckling etc.)

 

SYFTE

Att skapa ett omfattande nationellt register som ger kunskap om epidemiologi, akuta processer och vårdkvalitet i det akuta skedet för alla patienter som söker akutmottagning. Registret blir en unik bas för lokal, regional och nationell kvalitetsutveckling, "benchmarking" och för systematisk FoU inom akutsjukvården.

Genom inhämtning av data från befintliga datoriserade journalsystem, vilket är en avgörande skillnad mot andra kvalitetsregister, uppnås hög validitet, täckningsgrad och stora mängder data. Detta är en nödvändig teknik för stora volymer akuta besök. Direktöverföringen av data ger hög kostnadseffektivitet. Patientsekretess kan också hanteras tillfredsställande med avidentifierade data.

I ett första steg inkluderas kvalitetsmått och variabler för omhändertagandet på akutmottagningen. I steg två adderas kvalitetsmått och variabler för prehospital-/och fortsatt akut slutenvård.

.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.