Följande sjukhus är anslutna till SVAR:

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Södersjukhuset, Stockholm
Danderyds sjukhus, Stockholm
Södertälje sjukhus
Linköpings Universitetssjukhus
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Skånes Universitetssjukhus, Lund
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Centralsjukhuset Kristianstad
Lasarettet i Ystad
Helsingborgs lasarett

I ett första steg skall de ingående sjukhusens patienter inkluderas och därefter övriga akutmottagningar i dessa landsting (Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra Götaland och Östergötland) vilket blir cirka 1 miljon akuta besök per år och representerar minst 50% av alla akutmottagningsbesök i Sverige.

Planen är därefter att succesivt ansluta övriga landsting där intresse finns från flera av dessa. Mars 2015 togs beslut att ansluta Örebro Universitetssjukhus.