Första prövarmötet i ABC AF-studien genomfördes framgångsrikt den 5 februari 2019 med ett 60-tal deltagare i Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm.

ABC AF-studien tilldelades den 29 november anslag för Klinisk behandlingsforskning från Vetenskapsrådet under perioden 2019-2021. Vetenskapsrådets bedömning är att studiens frågeställning att minska risken för stroke och död utan att öka risken för blödning är av stort värde för patienter med förmaksflimmer. De skriver också att projektet har goda möjligheter att genomföras tack vare studiens design, att den genomföras i det nationella kvalitetsregistret AURICULA förmaksflimmer, samt att den leds av en välmeriterad styrgrupp.

Sedan tidigare har studien fått stöd från Stiftelsen för strategisk forskning, Hjärtlung-fonden, och Roche Diagnostics (Schweiz).

ABC-risk scores och ABC AF-studien presenterats vid det årliga Cardiovascular Clinical Trialist (CVCT) Forum i Washington DC, ett möte som samlar kliniska forskare från både akademi och industri samt representanter läkemedelsmyndigheter i både EU och Nordamerika. ABC AF-studien mottogs mycket positivt och beskrevs som ”outstanding” av moderatorn för sessionen. Konceptet registerbaserade randomiserade kliniska studier, t ex ABC AF-studien, diskuterades i detalj under CVCT Forum där Sverige lyftes fram som ett föregångsland för våra möjligheter att resurseffektivt genomföra stora prospektiva studier som utvärderar viktiga frågeställningar i sjukvården.

ABC risk scores presenterades för ledande kardiologer och kliniska kemister i Mellanöstern vid iCaRE 2018 i Dubai.

Ziad i Dubai 2

Docent Ziad Hijazi presenterade ABC risk scores för en grupp nationella experter i neurologi/stroke i Seoul den 12 oktober 2018.

Ziad Korea

Docent Ziad Hijazi presenterade ABC risk scores vid European Society of Cardiology (ESC) Congress 2018 den 26 augusti.

Ziad på ESC 2018 5