Ett stort Grattis till Örebro som bidragit med ca 30% av alla patienter i studien och som i går inkluderat sin 100:e patient!

I skrivande stund (12/9) är 321 patienter inkluderade i studien.

Patienten inkluderades i Enköping och vi kommer efter semestrarna att uppmärksamma detta med tårta eller dylikt för kliniken.