Patienten inkluderades i Enköping och vi kommer efter semestrarna att uppmärksamma detta med tårta eller dylikt för kliniken.