Grattis Cityheart till er första patient i ABC AF-studien den 2/4!

ABC AF-studiens säkerhetskommitté sammanträdde den 25 mars och granskade data från de första 782 randomiserade patienter varav 521 passerat visit 3. Vi är glada för deras rekommendation att studien kan fortsätta som planerat.

Vilken prestation, 150 inkluderade patienter på lite drygt 1år!

Ett stort Grattis till Akademiska sjukhuset som är den tredje kliniken som har nått 100 patienter.

I skrivande stund (4 februari) är 719 patienter inkluderade i studien.

Ett stort Grattis till Sophiahemmet som är den andra kliniken som har nått 100 patienter.

I skrivande stund (30 januari) är 707 patienter inkluderade i studien.