Uppdatering av SCAAR 2013-11-27

Uppdateringen innebar bl a:

Administrera användare
  • E-mail och tel nr är nu alltid obligatoriskt att ange vid ändringar i Administrera användare.
Patientöversikten
  • Om man försöker skapa en ny vårdkedja för en planerad Angio kommer nu följande varningstext: ”Du har valt att skapa en ny vårdkedja för en planerad Angio, är detta riktigt? Tryck Ja för att fortsätta, Nej för att avbryta.”
Tillägg av hjälptext
  • Tillägg för hjälptext för variabeln ”Antitrombotisk medicinering inom 24h före PCI”: (innan lab, dvs innan patienten passerat dörrarna till PCI-lab).
Nya variabler
  • Ny variabel (före "Indikation"): ”Staged procedure” med hjälptexten: ”Planerad fortsättning av tidigare procedur.”
  • Ny antikoagulantiavariabel under rubriken ”Antitrombotisk medicinering före (inom 24h)": ”Apixaban (Eliquis)”

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

 

Sveriges kommuner och Landsting

 

UCR logo www

Du är här: Start