2009

Diabetes (2009)

 

2011

Radialis_Studieförslag (okt 2011)

FF (okt 2011)                                                                                        

Synopsis Bivalirudin  (dec 2011)

 

2012                                                                            

Conversion Radial Approach (jan 2012)             

Long time fu (feb 2012)  

Hypertension (mars 2012)                                         

Stressinducerad kardiomyopati i Sverige (2012)

Takotsubo (2012)

Invasiv behandling av akut myocardischemi i Danmark och Sverige (2012)

 

2013

STEMI tider och mortalitet (nov 2013) 

2014

Unprotected left main stenosis in Sweden no FC (jan 2014)

Gender Study Sverige/UK (nov 2014)

IHD yngre - Analysplan (juli 2014)

 

2015

DEB (jan 2015)

Xience Abbot (jan 2015)

Normala kranskärl (apr 2015)

Height and prognosis (maj 2015)

SYNERGY  stent (juni 2015)

Ticagrelor (juni 2015)

Normal CAG (juli 2015)

Heart failure and coronary angio (2015)

Antithrombotic pretreament (aug 2015)

 

2016

FFR iFR (jan 2016)

Studieförslag IVUS (jan 2016)

Natural History of the Nonculprit artery (maj 2016)

                                      

Tillbaka till toppen