Här finns  program för nedladdning Program Årsmöte 2018 pdf

Stockholm 24–25 april 2018

 

Tisdag 24 april

 

 

8.30-10.00                   Kaffe & registrering

10.00-12.00                 Välkomna (5 min)

                                    Highlights från Årsrapporten

                                     - SWEDEHEART kvalitetsindex (15 min)

                                     - RIKS-HIA (15 min)

                                     - SEPHIA (15 min)

                                    Bensträckare (10 min)

                                    - SCAAR (15 min)

                                    - Svenska Hjärtkirurgiregistret (15 min)

                                    - SWENTRY (15 min)

                                    - Svenska Karidogenetikregistret (15 min)

12.00-13.00               Lunch

13.00-14.40               Föreläsningar

                                  - Lars Wallentin: Swedeheart - Hur kom vi dit vi är idag.

                                  - Ole Fröbert: RRCT - Hur ska vi fortsätta leda utvecklingen

                                  - Maria Hagströmer: Betydelsen av fysisk aktivitet

14.40-15.10              Kaffe

15.10-16.30              Årsmöte RIKS-HIA           Användarmöte Fysioterapi 15.10-16.30 Lokal 357

16.30-16.40              Bensträckare                   Årsmöte + användarmöte SCAAR 15.10-18.00 Waterfront

16.40-18.00              Årsmöte SEPHIA             Årsmöte hjärtkirurgi 15.10-18.00 Lokal 351

19.00                        Middag

 

Onsdag 25 April

 

 

9.00-9.50                Drop-in med regionala monitorer, vid SWEDEHEART:s monter

 

Kardiogenetiken & SWENTRY har årsmöte 25/4

 

"Då vårmötet startar redan 09.50 Onsdag 25/4 kan vi inte ha programpunkter då"

 

 

Tillbaka till toppen