Prel.program Årsmöte 2018

Tisdag 24 april

TidProgram preliminärt
10.00-12.00 Välkomna (5 min)

Highlights från årsrapporten
  • SWEDHEART kvalitetsindex (15 min)
  • RIKS-HIA (15 min)
  • SEPHIA (15 min)
Bensträckare (10 min)

  • SCAAR (15 min)
  • Svenska Hjärtkirurgiregistret (15 min)
  • SWENTRY (15 min)
  • Svenska Kardiogenetikregistret (15 min)

 

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.40

Föreläsningar

  • Lars Wallentin: Swedeheart – Hur vi kom dit vi är idag.
  • Ole Fröbert: RRCT – Hur ska vi fortsätta leda utvecklingen
  • Maria Hagströmer: Betydelsen av fysisk aktivitet

                                                               

15.00-15.10  Kaffe
  Möten
15.10-16.30 Årsmöte RIKS-HIA                                 
15.10-16.30 Användarmöte Fysioterapi   
15.10-18.00 Årsmöte + användarmöte SCAAR                             
15.10-18.00 Årsmöte Hjärtkirurgi                                                 
16.30-16.40 Bensträckare
16.40-18.00 Årsmöte SEPHIA                                    
19:00

Gemensam Middag för sjukvårdspersonal

                                             

Onsdag 25 april

TidProgram
09.00-09.50

De regionala monitorerna finns på plats vid SWEDEHEART:s monter - Kardiovaskulära vårmötet - för att svara på frågor.                      

”Då vårmötet startar redan 09:50 på Onsdag 25/4 så kan vi inte ha några programpunkter då”

 

Tillbaka till toppen