Program Årsmöte 2017 Malmö

Tisdag 25 april

TidProgram
10.00-12.00

Regionala monitorerna finns tillgängliga för att svara på frågor.

Posters med monitoreringsresultat från RIKSHIA/SCAAR

                                                                            Lokal: Kuben

12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Highlights från årsrapporten (10-15 min/område)
  • SWEDEHEART kvalitetsindex
  • RIKSHIA
  • SEPHIA
  • Bensträckare
  • SCAAR
  • Svenska Hjärtkirurgiregistret
  • Svenska Perkutana Klaffregistret
  • Svenska Kardiogenetikregistret

                                                                Lokal: High Live 3+4

15.00-15.30  Kaffe
15.30-16.15

Goda exempel från 2 sjukhus
Lena Skytt- Hjärtsjuksköterska, Nyköpings sjukhus
Anna Janson - Fysioterapeut, Gävle sjukhus

                                                                Lokal: High Live 3+4

  Årsmöten
16.15-17.15 Årsmöte RIKS-HIA                                  Lokal: High Live 3+4
16.15-18.15 Årsmöte + användarmöte SCAAR                             Lokal: L5
17.15-18.15 Årsmöte SEPHIA                                     Lokal: High Live 3+4
15.00-18.30 Årsmöte Hjärtkirurgi                                                 Lokal: L13
19:00

Gemensam Middag för sjukvårdspersonal

                                                        Konferens Sankt Gertrud

Onsdag 26 april

TidProgram
09.00-09.45

Framtidens teknik i hjärtsjukvårdens tjänst
Stefan Oldmark, Apple                               Lokal: High Live 3+4

09.45-10.15 Kaffe
10.15-11.00

REDUCE ny studie i RIKSHIA

Monitoreringsresultat - RIKSHIA/SCAAR

                                                                   Lokal: High Live 3+4

11.10-12.00 

Vad man får och inte får göra med våra data,
Bertil Lindahl, fd forskningsstrateg för Nationella kvalitetsregister

                                                                   Lokal: High Live 3+4

12.00 Årsmötet avslutas med ”Grab-and-Go”-lunch
 
 Onsdag 26 april

10.00-12.00

 

Årsmöte Kardiogenetikregistret

 
     Torsdag 27 april
 

13.10-14.10

 

Årsmöte Perkutana klaffar                  Lokal: Dag Hammarsköld

Tillbaka till toppen