"Ny RRCT inom SWEDEHEART, där alla center kan delta!"

REDUCe art

Senast inom REDUCe! Har ni mottagit intyg?

REDUCe-SWEDEHEART har kommit igång i testfasen och första patienten har inkluderats! 6999 patienter kvar...

Uppstart: Innan bred uppstart i slutet av november skall alla center EPN-godkännas via resursintyget och för att ersättning kan utbetalas behövs ett uppdragsavtal påskrivas. Alla om inte fått dessa dokument kan kontakta Troels via mail nedan. 

När dokumenten är mottagna kommer UCR att skicka en REDUCe prövare-pärm till varje site. Alla erbjuds ”Skype” informationsmöten med detaljer, bl.a. Good Clinical Practice (GCP-utbildning) innan uppstart. En doodle kommer skickas ut till alla anmälda.

 

Center som inte anmäld sig än, kan göra detta till Troels via mail nedan.

Varje stor resa börjar med ett ända litet steg!

 

 

Kontaktinformation
Kontakt för dokument, intresseanmälan (nyanmälan) eller frågor!  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bakgrund för REDUCe-SWEDEHEART
Idag saknas vetenskapligt stöd för beta-blockerare till patienter med hjärtinfarkt och bibehållen systolisk vänsterkammarfunktion. European Society of Cardiology (ESC) rekommenderar idag beta-blockad endast till de som har systolisk vänsterkammardysfunktion efter hjärtinfarkt. Att besvara frågan huruvida patienter med bibehållen vänsterkammarfunktion också bör ha beta-blockad är därför av största vikt för våra patienter. SWEDEHEART kan genomföra denna studie enbart med hjälp från alla SWEDEHEARTs lokala eldsjälar.

 

Studieupplägg
REDUCE-SWEDEHEART skall inkludera 7000 patienter med hjärtinfarkt och bibehållen systolisk vänsterkammarfunktion (EF ≥ 50%). Alla center som rapporterar till SWEDEHEART är välkomna att delta i studien. Studien drar igång på bred front på slutet av November 2017. Studien kommer att genomföras så enkelt som möjligt. Patienterna randomiseras via en online randomiserings-modul till förskrivning av beta-blockad eller inte. Övrigt insamlande av data och uppföljning görs via register. Det kommer finnas ekonomisk ersättning per inkluderat patient. Varför inte vara med?!

 

 

Styrgruppen:

Tomas Jernberg, Stockholm (Danderyd), Chair

Bertil Lindahl, Uppsala, co-Chair

Pelle Johansson, Riksförbundet HjärtLung

Joakim Alfredsson, Linköping

David Erlinge, Lund

Claes Held, Uppsala 

Robin Hofmann, Stockholm (SöS)

Patrick Karlström, Jönköping

Annica Ravn-Fischer, Göteborg (Sahlgrenska)

Erik Rydberg, Lund

Johan Sundström, Uppsala

Troels Yndigegn, Lund, koordinator

Thomas Kellerth, Örebro

 

Tillbaka till toppen