Nyheter fr 1 jan 2014

RIKS-HIA - se nya formulär för 2014
 
 
Antikoagulantia på sidorna Start o Slut Vk utökas med 2 svarsalternativ:
4 Rivaroxaban (Xarelto)
5 Apixaban   (Eliquis)

Uppdatering av RIKS-HIA 2013-11-27

Administrera användare

  • E-mail och tel nr är nu alltid obligatoriskt att ange vid ändringar i Administrera användare.

Start Vårdkedja

  • För de sjukhus som deltar i DETO₂X-AMI:         Från och med idag är kontrollvariabeln  DETO2X-AMI på Start Vk sidan uppdaterad så att registreringen på CRF och i registret är lika.

Start & Slut Vårdkedja

  • Nya svarsalternativ för Antikoagulantia kommer att visas i registret fr o m 2014-01-01: 0 Nej, 1 Waran, 3 Dabigatran (Pradaxa), 4 Rivaroxaban (Xarelto), 5 Apixaban (Eliquis), 8 Annat, 9 Okänt
    Nytt pappersformulär beräknas bli utlagt på hemsidan senast v 50.

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

 

Sveriges kommuner och Landsting

 

UCR logo www

Du är här: Start