Kursen syftar till att ge basal förståelse för de principer som ligger till grund för de vanligaste statistiska analyserna. Färdighet att använda och uttolka statistiska resultat. Kursen behandlar deskriptiv statistik och grundläggande analysmetoder.

Kursen är en obligatorisk kurs i biostatistik för forskarstuderande på Uppsala universitets medicinska fakultet.

Innehåll

Deskriptiv statistik. Statistisk inferens: konfidensintervall, hypotestestning, parametriska/icke-paprametriska metoder, regression, överlevnadsanalys. Studiedesign. Datorbaserad statistisk analys.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har erfarenhet av någon statistisk mjukvara (SPSS, Statistica, R, Minitab, SAS, Stata, etc). Valfria datalabbar erbjuds för studenten för att bekanta sig med statistikprogrammet R.

Lärare

Lars Lindhagen är ansvarig och huvudsaklig föreläsare. Henrik Renlund kommer synas några gånger och både Liisa Byberg och Ollie Östlund gör gästföreläsningar. Katja Gabrysch kommer hålla laborationerna.

Relaterade dokument

IntroToBiostat_ComputerExercises.pdf

Computer exercises for the course.

computer_excercises_with_Rstudio.pdf

This is (old) additional material, not part of the course.

computer_exercises_with_RStudio__Additional_material.zip

This is (old) additional material, not part of the course.

Course information.pdf

Information on the course Introduction to Biostatistics

data_sets.zip

Data sets used in computer exercises

mindmap.png

 

Tillbaka till toppen