Kursen syftar till att ge basal förståelse för de principer som ligger till grund för de vanligaste statistiska analyserna. Färdighet att använda och uttolka statistiska resultat. Kursen behandlar deskriptiv statistik och grundläggande analysmetoder.

Kursen är en obligatorisk kurs i biostatistik för forskarstuderande på Uppsala universitets medicinska fakultet.

Innehåll

Deskriptiv statistik. Statistisk inferens: konfidensintervall, hypotestestning, parametriska/icke-paprametriska metoder, regression, överlevnadsanalys. Studiedesign. Datorbaserad statistisk analys.

Förkunskaper

Det är en fördel om du har erfarenhet av någon statistisk mjukvara (SPSS, Statistica, R, Minitab, SAS, Stata, etc). Valfria datalabbar erbjuds för studenten för att bekanta sig med statistikprogrammet R.

Lärare

Lars Lindhagen är ansvarig och huvudsaklig föreläsare. Henrik Renlund kommer synas ett antal gånger och både Liisa Byberg och Ollie Östlund gör gästföreläsningar. Patrik Öhagen kommer hålla laborationerna.

Mer information

Relaterade dokument

IntroToBiostat_ComputerExercises.pdf

Computer exercises for the course.

computer_excercises_with_Rstudio.pdf

This is (old) additional material, not part of the course.

computer_exercises_with_RStudio__Additional_material.zip

This is (old) additional material, not part of the course.

lecture_6_2017A.pdf

Lecture 6

lecture_1A_2017A.pdf

Lecture 1, first part

lecture_1B_2_2017A.pdf

Lecture 1 and 2

lecture_3_2017A.pdf

Lecture 3

lecture_7_2017A.pdf

Lecture 7

lecture_9_2017A.pdf

Lecture 9

lecture_8_2017A.pdf

Lecture 8

lecture_10_2017A.pdf

Lecture 10

lecture_5_2017A.pdf

Lecture 5

lecture_12_2017A.pdf

Lecture 12

lecture_4_2017A.pdf

Lecture 4

lecture_11_2017A.pdf

Lecture 11

Schedule 17A v1.0.pdf

Fall 2017 schedule for the course Introduction to Biostatistics

Course information.pdf

Information on the course Introduction to Biostatistics

Tillbaka till toppen