UCRs erfarna projektledare kan hjälpa till med alla faser i ett kliniskt forskningsprojekt, från planering (t.ex. studieprotokoll, ansökningar) till genomförande (t.ex. projektkoordinering, möten) och till sist avslut av en studie (t.ex. studierapport).

Om du vill ha hjälp med hela studien  kommer projektledaren från UCR att fungera som "spindeln i nätet" genom att koordinera arbetet i studieteamet och följa upp tidplanen.

Tillbaka till toppen