Den kliniska forskningen är länken mellan laboratoriet och patienten - de kliniska forskarnas arbete är garantin för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

God klinisk forskning utgör en nödvändig förutsättning för medicinsk utveckling till gagn för patienter och samhälle och innebär på sikt hälsoekonomiska besparingar.

Vi kan bidra med vår expertis under hela projektets livscykel; från studiedesign till slutgiltig studierapport i många olika typer av kliniska studier.

  • kliniska prövningar fas I-IV i enlighet med ICH-GCP (International Conference of Harmonization - Good Clinical Practice)
  • observationsstudier
  • registerbaserade studier
  • medicintekniska studier

UCR erbjuder fullständig service för att initiera, planera, genomföra och rapportera såväl lokala forskarinitierade studier som större internationella multicenterprövningar. UCR tar gärna ansvar för både mindre och större uppdrag i samarbete med såväl akademiska institutioner och enskilda forskare som större och mindre läkemedels-, diagnostika- och medicintekniska företag.

Som icke-vinstdrivande akademisk forskningsorganisation erbjuder vi tillgång till UCRs kompetens till förmånliga priser för akademiska forskare.  Kontakta oss gärna för att diskutera just ditt projekt.

Tillbaka till toppen