Det finns datauttag för forskare och datauttag för kvalitetsarbete. För att få ta del av data som finns i de nationella kvalitetsregistren krävs det ett godkännande av Etikprövningsnämnden (EPN), att frågeställningarna är tydliga och konkreta och att önskade data är noga preciserade. Kontakta registerhållaren i första hand.

När kontakt med registret är etablerad och Etikprövningsnämnden godkänt projektet, kan forskare ansöka om utlämnande av data genom ett ansökningsformulär som finns att ladda ner under Blanketter och dokument.

Om det är ett forskningsprojekt som involverar ett industriföretag ska ett trepartsavtal upprättas mellan det aktuella registret, universitetet/högskolan och företaget. Inkomna projektansökningar granskas avseende tydlighet, mål och genomförbarhet i respektive registers forskningsgrupp.

I publikationer som använder data från ett nationellt kvalitetsregister ska det i metodavsnittet framgå varifrån data är hämtade. I allmänhet rekommenderas att en person som är väl insatt i registret finns med i forskningsprojektet för att kunna redogöra för hur data har samlats in till registret. Det är viktigt att registret får information om vilka publikationer som resultaten publiceras i.

Mer information finns tillgänglig på kvalitetsregister.se

Vid frågor eller funderingar kring ansökningsprocessen, kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

 

Tillbaka till toppen