UCRs monitorer har erfarenhet av att monitorera kliniska prövningar inom ett stort antal olika terapiområden.

Vi planerar monitoreringen utifrån de regulatoriska krav och riktlinjer som finns enligt International Conference of Harmonization – Good Clinical Practice (ICH-GCP) och Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS 2011:19).

Vi har tagit fram en process för att arbeta med risk-baserad monitorering men kan även erbjuda mer traditionell monitorering med monitoreringsbesök före, under och efter studien.

Tillbaka till toppen