Den tredje gemensamma norsk-svenska årsrapporten för åren 2019-2021 är nu publicerad.

SOReg 2021, Norway-Sweden, third joint report