Patienter som flyttar ska remitteras till en annan klinik. Det finns många kliniker i SOReg men flera av dem bedriver inte någon verksamhet och de flesta privata kliniker har ingen uppföljning av patienter de själva inte opererat.

Vi har därför sammanställt en lista på de kliniker som tar emot patienter för uppföljning, minst en klinik i varje region. Dokumentet Kliniker att remittera till hittar du under rubriken Användarstöd.