Årsrapport SOReg 2019 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekunär kirurgi, forskning