Samtliga 11 centra som genomför kateterablation rapporterar till registret. Allt sedan 2005 har registret 100 procentig anslutningsgrad, och sedan många år är täckningsgraden vid Socialstyrelsens jämförelser över 95 procent. Bortfallet för centrala variabler är mycket lågt. Samtliga centra rapporterar sedan 2017-01-01 "on-line" till det centrala registret. I dagsläget finns knappt 45 000 ingrepp registrerade på ca 35 000 patienter.

Registrets syfte

Nationellt kvalitetsregister för kateterablation ska registrera och lagra uppgifter från individuella kateterablationer. Registret ska producera statistik för kateterablationer i Sverige, offentliggöra en årlig sammanfattning av denna och återföra kvalitetsinriktad information till enskilda centra för jämförelse av egna data med den nationella statistiken. Registrets primära målgrupp är verksamheten, de som är verksamma inom den svenska ablationsverksamheten och deras närmaste uppdragsgivare. Enligt registerstadgan hämtar styrgruppen mandat ur ”delegation från klinikchef (verksamhetschef, hjärtcentrumchef) vid respektive elektrokardiologiskt centrum”. Även andra som berörs av verksamheten kan dock hitta viktig information i årsrapporterna. Data från registret ska också användas i vetenskapligt syfte för att utveckla arytmiområdet.

Registrets organisation

Registrets verksamhet modereras av en styrgrupp med deltagare från samtliga svenska elektrokardiologiska centra. Registrets verksamhet regleras i en stadga och är registrerad hos Datainspektionen. Svenska Cardiologföreningens styrelse har insyn i registret genom att registrets årsrapport och andra utskick även går till Cardiologföreningens styrelse. HjärtRytmGruppen (Svenska Cardiologföreningens och Svenska Hjärtförbundets gemensamma arbetsgrupp för Arytmi) har en observationspost i registrets styrgrupp. Sedan 2015-05-22 har styrgruppen kompletterats med en sjuksköterske- eller BMA-representant och en patientrepresentant.

Finansiering

Registret finansieras från Sveriges Kommuner och Landsting med anslag baserade på årlig ansökan.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.