Ett av de uttalade målen för Nationellt kvalitetsregister för kateterablation är att data från registret ska användas i vetenskapligt syfte för att utveckla arytmiområdet. Styrgruppens medlemmar är därför positiva till samarbete kring relevanta frågeställningar.

Samtliga 11 centra som genomför kateterablation rapporterar till registret. Allt sedan 2005 har registret 100 procentig anslutningsgrad, och sedan många år är täckningsgraden vid Socialstyrelsens jämförelser över 95 procent. Bortfallet för centrala variabler är mycket lågt. I dagsläget finns knappt 45 000 ingrepp registrerade på ca 35 000 patienter.

Vilka variabler som registreras framgår av dokumentet "Parameterbeskrivning".

Rutinerna kring registrering av olika variabler har förändrats över åren och data completeness är därför mycket varierande mellan olika variabler och beroende på vilken typ av ablation det gäller. Kontakta registerhållaren för mer information. 

Samtliga förfrågningar om datauttag behandlas i registrets styrgrupp. Separat blankett om önskemål om datauttag ifylles och skickas till registerhållaren ("Förfrågan om datauttag"). 

Samtliga projekt behöver godkänannde från etikprövningsnämnden innan data kan lämnas ut.

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.