Nationellt kvalitetsregister för kateterablation är ett kvalitetsregister med syfte att förbättra den svenska vården inom den kateterburna behandlingen av hjärtrytmstörningar. Ditt deltagande gör det möjligt att registrera och jämföra vårdresultat mellan olika vårdenheter över hela landet. Ju fler som deltar desto säkrare blir statistiken. Genom att låta registrera tekniska uppgifter om din behandling är du med och förbättrar vården.

Det är sjukvårdspersonalen som registrerar dina uppgifter och rapporterar in dem till Nationellt kvalitetsregister för kateterablation. För varje kvalitetsregister finns det en centralt personuppgiftsansvarig myndighet. För Nationellt kvalitetsregister för kateterablation är det Styrelsen för Region Skåne.

När uppgifter om dig finns med i ett kvalitetsregister har du rättigheter kopplade till det. Bland annat har du rätt att neka till att uppgifter om dig registreras samt att få veta om uppgifter om dig finns i kvalitetsregistret och i så fall få en kopia av dem kostnadsfritt, ett så kallat registerutdrag.

Mer detaljerad information om vad ditt deltagande i Nationellt kvalitetsregister för kateterablation innebär samt om dina rättigheter hittar du i Patientinformationen.

Begäran om utträde

Begäran om registerutdrag

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.