Nu finns den 18:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Skärmklipp

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. 

2021 Årsrapport

Nu finns den 17:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Skärmavbild 2021 06 16 kl. 09.14.53

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. I år finns ett avsnitt av COVID-19 pandemins inverkan på ablationsverksamheten i Sverige.

2020 Årsrapport

Nu finns den 16:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapporten 2019

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. Dödsfall inom 30 dagar, efter jämförelse med befolkningsregistret finns sedan förra året på nytt med. Avsnittet om uppföljning, innehåller uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär och i år redovisas för första gången data från uppföljning efter ett år på de patienter med såväl ifyllda baseline- och uppföljningsformulär. Jämförelser kring antal ablationer per befolkningsmängd finns redovisade på nationell- såväl som på regional nivå.

2019 Årsrapport 

 

Nu finns den 15:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapporten 2018

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. Dödsfall inom 30 dagar, efter jämförelse med befolkningsregistret finns sedan förra året på nytt med. Avsnittet om uppföljning, innehåller i år de första uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär och i år redovisas för första gången data från uppföljning efter ett år.

2018 Årsrapport

Helt nyligen publicerades den samlade erfarenheten av 10-års ablation i Sverige i European Heart Journal. Sammanlagt  26642 patienter eller 34428 ablationer ligger till grund för arbetet. Fulltext artkeln kan hämtas HÄR.

Samlad erfarenhet av 10-års ablation i Sverige i European Heart Journal

Efter diskussion på styrgruppens årsmöte 2017 framfördes ett förslag till Socialstyrelsen om att införa en ny DRG-kod för ablation utförd i öppenvård. 

Socialstyrelsen har nu låtit meddela att förslaget om ny DRG-grupp nu förankrat på nordisk nivå och fr.o.m. NordDRG 2019 skapas DRG-koden:

E19O ’Perkutana kardiovaskulära åtgärder, öppenvård’ tas bort och ersätts av två nya DRG

I Socialstyrelsen analyser för 2017 framgår det pånytt att täckningsgraden för registret är mycket hög. Totalt sett var täckningsgraden drygt 97%. 

Nu finns den 14:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapporten 2017

I år inkluderas de första uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär. Redovisning i år får ses som ett första steg, där vi med tiden kommer att få avsevärt mycket mera data att redovsia.

Avsnittet om avvikande händelser är även det uppdaterat med avvikande händelser per diagnos och per center. Nytt i det avseendet är också en redovisning av ICD-koder som kan indikera att en avvikande händelse förekommit.

2017 Årsrapport

2017 Årsrapport figurer