Nu finns den 18:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Skärmklipp

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. 

2021 Årsrapport