Nu finns den 16:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapporten 2019

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. Dödsfall inom 30 dagar, efter jämförelse med befolkningsregistret finns sedan förra året på nytt med. Avsnittet om uppföljning, innehåller uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär och i år redovisas för första gången data från uppföljning efter ett år på de patienter med såväl ifyllda baseline- och uppföljningsformulär. Jämförelser kring antal ablationer per befolkningsmängd finns redovisade på nationell- såväl som på regional nivå.

2019 Årsrapport 

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.