Nu finns den 15:e utgåvan av årsrapporten tillgänglig. Rapporten är producerad av registerhållaren på uppdrag från registrets styrgrupp.

Årsrapporten 2018

Årsrapporten följer i stort upplägget från tidigare år. Dödsfall inom 30 dagar, efter jämförelse med befolkningsregistret finns sedan förra året på nytt med. Avsnittet om uppföljning, innehåller i år de första uppgifterna från registrets gemensamma uppföljningsformulär och i år redovisas för första gången data från uppföljning efter ett år.

2018 Årsrapport