Helt nyligen publicerades den samlade erfarenheten av 10-års ablation i Sverige i European Heart Journal. Sammanlagt  26642 patienter eller 34428 ablationer ligger till grund för arbetet. Fulltext artkeln kan hämtas HÄR.

Samlad erfarenhet av 10-års ablation i Sverige i European Heart Journal