Efter diskussion på styrgruppens årsmöte 2017 framfördes ett förslag till Socialstyrelsen om att införa en ny DRG-kod för ablation utförd i öppenvård. 

Socialstyrelsen har nu låtit meddela att förslaget om ny DRG-grupp nu förankrat på nordisk nivå och fr.o.m. NordDRG 2019 skapas DRG-koden:

E19O ’Perkutana kardiovaskulära åtgärder, öppenvård’ tas bort och ersätts av två nya DRG