I Socialstyrelsen analyser för 2017 framgår det pånytt att täckningsgraden för registret är mycket hög. Totalt sett var täckningsgraden drygt 97%.