SWEDEPAD

SWEDEPAD, en studie om benartärsjukdom

Bakgrund

Arteriosklerotisk benartärsjukdom orsakar stort lidande med smärtor och risk för amputation. Vanligaste invasiva behandlingen är ballongvidgning, som ibland kompletteras med stentning. Många patienter drabbas av återförträngning, vilket försämrar behandlingsresultatet. Ny och dyr teknik med drogavgivande ballonger och stentar kan möjligen minska risken för amputation och förbättra livskvalitén, men för att bedöma deras effektivitet och motivera merkostnaden behövs en stor randomiserad studie.

Målsättning

Målsättningen är att undersöka om drogavgivande ballonger och stentar minskar risken för amputation hos patienter med kritisk ischemi (amputationshot) och om de ökar livskvalitén för patienter med svår claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka).

Arbetsplan

Alla interventionella behandlingar av perifer kärlsjukdom i Sverige registreras i Swedvasc. Vi har infört en registerbaserad 1:1 randomisering mellan drogavgivande respektive konventionell icke drogavgivande teknik vid ballongvidgning av benartärsjukdom. Vi planerar att randomisera 3733 patienter under 2 -3  års tid och fortlöpande kontrollera behandlingsresultaten med ordinarie registreringar i Swedvasc, kompletterat med uppgifter från sjukvårdens patientregister.

Betydelse

Studien har potential att bli den hittills största randomiserade studien av invasiv behandling vid benartärsjukdom. Genom att vi studerar den mest lovande metoden, drogavgivning, för att reducera den vanligaste komplikationen, återförträngning, kommer resultaten med stor säkerhet att påverka framtida behandlingsstrategier.

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK