Gemensamt

 • Sorteringsordningen i ”Att göra” listorna sparas
 • Kontaktinformation till senaste användaren visas längst ner på inmatningssidorna

RIKS-HIA

 • Reperfusionsgrundande EKG-tid går att lägga in efter en tidigare utförd Angio/PCI.
 • Längd och Vikt är obligatoriska i RIKS-HIA delen
 • Upplåsning sker av klarmarkerad Vårdsida då patient skickas tillbaka till hem-/PCI-sjukhuset

Angio/PCI

 • Dubblettvarning
 • Fonten i kommentarfält normaliserad
 • Koppling mellan användare o operatör för att kunna skapa en personlig rapport

Uppföljning

 • Text i variabeln ”Skickad av” visas längst till höger i ”Att göra listan”
 • Återinläggningar samt Åtgärder efter utskrivningen som är angivna i Uppföljning 1 förs nu automatiskt över även till Uppföljning 2.

TAVI

 • Adminstrationssida för operatörer är inlagt
 • Kärlförslutning- devicekärl är nu obligatoriskt endast om procedur är transfemoral
 • Pulmonell hypertension anges nu konsekvent i siffror i stället för Ja/Nej