Användare skall i första hand vända sig till sin lokala support.

Om Du behöver nå den centrala Auricula supporten klicka på länken Auricula supporten för att öppna formuläret nedan. Fyll sedan i formuläret (se exempel nedan).

Support formular

Vi behöver Namn och Sjukhus/vårdenhetens namn i Auricula för att veta vem du är och från vart du kontaktar oss.

Vi behöver sedan aktuella kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig, ifall det blir aktuellt. Vi önskar både e-post och ett telefonnummer. Erhåller vi ett växelnummer kan det tyvärr medför begränsade möjligheter att nå er. Det händer att vi även erhåller en felaktig e-post adress.

 

För att underlätta hanteringen av ärenden så har vi valt att kategorisera anledning för kontakt med Auricula supporten i 8 olika kategorier, välj den kategori som passar bäst till ärendet. Vi behöver även en korrekt och tydlig beskrivning av själva ärendet. Här är det viktigt att vi erhåller all relevant information så att vi snabbt kan lämna en korrekt återkoppling. Gäller det aktuella ärendet t.ex. en specifik sida så är det bra om sidnamnet kan anges tillsammans med beskrivningen.


Personuppgifter skall under inga omständigheter bifogas ett ärende.
Behöver vi identifiera en enskild registrering så kan PID och datum för registeringen bifogas. Behöver du bifoga personuppgifter kontakta Auricula supporten för vidare instruktioner.

Målsättningen med ärende beskrivningen (meddelandet) är att det enkelt skall gå att återskapa eller lokalisera det som beskrivs i systemet så att vi har möjlighet att återkoppla. För att underlätta vår hantering av inkomna ärenden så skall alltid anledning till support begäran/kontakt anges. De olika typerna hanteras annorlunda, se enskild beskrivning under Mitt ärende.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.