Nyheter - Kvalitetregister

Här kommer några reflektioner från landskoordinator för nya versionen av Auricula förmaksflimmerregister klicka här

finns nu publicerad under menyn /kvalitetsregister/dokument/förmaksflimmerregister/Manual AURICULA förmaksflimmer 1.0.2