Vad är AURICULA?
Auricula är ett Nationellt kvalitetsregister för patienter med Atrialt flimmer och Antikoagulation. Auricula är ett Internetbaserat kvalitetssystem som kombinerar ett register för patienter som behandlas för förmaksflimmer och ett doserings- och kontrollsystem för blodproppsförebyggande medicinering.

I Sverige är förmaksflimmer den vanligaste förekommande arytmin och finns hos ca 1 % av befolkning < 70 år och hos ca 8-10 % av befolkning > 70, dvs. ca 150,000 personer. Idag tas ca 2 miljoner PK(INR)-prover som bas för lika många Waranordinationer/år, där 1-1.5 miljoner är för patienter med förmaksflimmer. Den omfattande och snabba utvecklingen av farmakologisk och icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid förmaksflimmer föranleder behovet av att kunna följa upp och utvärdera dessa. Samtidigt måste säkerheten hos befintliga metoder följas upp. AuriculA kan tillmötesgå dessa behov.

Varför ett register för atrialt flimmer?
Det pågår en snabb utveckling av farmakologisk och icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid förmaksflimmer, såsom nya blodproppshämmande läkemedel, nya rytm- och frekvensreglerande samt blodtryckssänkande läkemedel, kateterablation, pacemakerbehandling och kirurgiska behandlingsformer.

Metodernas resultat förbättras snabbt och allt fler patienter kommer att bli föremål för dessa behandlingar under de närmaste åren. Registret bistår att kartlägga förekomst, diagnostik, behandling, sjukdomsförlopp och konsekvenser av förmaksflimmer och kommer därigenom att kunna bidra till att förbättra och modernisera behandling och påvisa patientnyttan av sådana förändringar.

Registret kommer också att förbättra och öka säkerheten av den blodproppshämmande behandlingen genom att ge ett förbättrat stöd för styrning av behandlingen avseende såväl blodproppsförebyggande effekter som biverkningar av behandlingen.

Läsa hela broschyreren om Auricula, hämta broschyr
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.