SPAHR styrgrupp har representanter från alla aktiva PAH/CTEPH specialistcenter i landet samt representanter från patientföreningen PAH Sverige och SveFPH. Styrgruppen eftersträvar att representera de professioner och medicinska specialiteter som är en del i omhändertagandet av patienter som registreras i SPAHR samt en jämn spridning utifrån geografi, kön och ålder.

 

Barbro Kjellström, BMA; (Registerhållare, Ordförande), Skånes universitetssjukhus Lund & Karolinska institutet, Solna

Maria Selin, Ssk; (Koordinator), Norrlands universitetssjukhus Umeå

Erik Björklund, Läk; Uppsala Akademiska sjukhus, Uppsala

Hanne Dahlerup, Närstående; PAH Sverige, Stockholm

Susanne Hagelin, Patient; PAH Sverige, Stockholm

Roger Hesselstrand, Läk; Skånes universitetssjukhus Lund

Clara Hjalmarsson, Läk; Sahlgrenska sjukhuset Göteborg

Kjell Jansson, Läk; Universitetssjukhuset Linköping

Björn Kornhall, Läk; Skånes universitetssjukhus Lund

Henrik Ryftenius, Ssk; Karolinska universitetssjukhuset Solna

Göran Rådegran, Läk; (Ordförande SveFPH), Skånes universitetssjukhus Lund

Stefan Söderberg, Läk; Norrlands universitetssjukhus Umeå

 

Region Uppsala är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för SPAHR