SPAHR styrgrupp har representanter från alla aktiva PAH/CTEPH specialistcenter i landet samt representanter från patientföreningen PAH Sverige och SveFPH. Styrgruppen eftersträvar att representera de professioner och medicinska specialiteter som är en del i omhändertagandet av patienter som registreras i SPAHR samt en jämn spridning utifrån geografi, kön och ålder.

Clara Hjalmarsson, Läk;  (Registerhållare), Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 

Maria Selin, Ssk; (Koordinator), Norrlands universitetssjukhus Umeå

Barbro Kjellström, BMA;  Skånes universitetssjukhus Lund & Karolinska institutet, Solna

Erik Björklund, Läk; Uppsala Akademiska sjukhus, Uppsala

Joanna-Maria Papageorgiou, Läk; Linköping

Laura Prados, Läk; Läkare; Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Henrik Ryftenius, Ssk; Karolinska universitetssjukhuset Solna

Göran Rådegran, Läk; (Ordförande SveFPH), Skånes universitetssjukhus Lund

Helene Söderlund, Patient; PAH Sverige, Uppsala

Håkan Wåhlander, Läk, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Region Uppsala är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för SPAHR

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.