SPAHR används aktivt för forskning och alla är välkomna att delta. Information om att använda data från SPAHR för forskningsändamål finns i SPAHRs riktlinjer för forskning. Ansökan om att göra projekt utifrån SPAHR-data ska innehålla uppgift om ansvarig forskare, titel samt kort beskrivning av syfte, hypotes och frågeställning.

För att göra ett uttag av data i de nationella kvalitetsregistren för forskning krävs ett godkännande av Etikprövningsmyndigheten. Projektplanen ska ha en tydlig, konkret och avgränsad frågeställning samt noggrann precisering av vilka variabler som uttaget avser och hur dessa bidrar till att svara på frågeställningen.
 
Besked om tillstyrkan eller avrådan, med motivering, skickas till sökande inom fyra veckor från mottagen ansökan. Studier kan vara överlappande, dvs ha liknade syfte och mål och SPAHR-styrgrupp kan då föreslå konsolidering av projekt. Om projekten anses var för övergripande kan SPAHR-styrgrupp föreslå avgränsning av studierna.
 
När din ansökan om att göra projekt utifrån SPAHR-data är besvarad ska du lämna in en ansökan om datauttag  till Uppsala Clinical Research som har det administrativa ansvaret för SPAHR.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.