AURICULA

register för

 Atrialt flimmer och Antikoagulation

Auricula är ett kvalitetsregister och ett beslutsstöd.  

Nationella kvalitetsregistret Auricula används för att samla information om patienter som behandlas på indikationen förmaksflimmer (Atrialt flimmer) och patienter som behandlas med Antikoagulantia, blodproppsförebyggande medicinering oavsett indikation.

Beslutsstödet Auricula erbjuder doseringsstöd och/eller uppföljning av blodproppsförebyggande medicinering oavsett indikation, och används inom vården. 

I Sverige är förmaksflimmer den vanligaste förekommande arytmin och beräknas finnas hos ca 3 % av befolkning, dvs. ca 300000 personer. Idag tas ca 2 miljoner PK(INR)-prover som bas för lika många Waranordinationer/år, där 1-1.5 miljoner är för patienter med förmaksflimmer. Den omfattande och snabba utvecklingen av farmakologisk och icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid förmaksflimmer såsom; nya blodproppshämmande läkemedel, hjärtrytm- och frekvensreglerande samt blodtryckssänkande läkemedel, kateterablation, pacemakerbehandling och kirurgiska behandlingsformer leder till ett behov att kunna följa upp och utvärdera dessa. Säkerheten hos behandlingsmetoderna behöver följas upp. AURICULA kan tillmötesgå dessa behov.

Metodernas resultat förbättras snabbt och allt fler patienter kommer att bli aktuella för dessa behandlingar under de närmaste åren. AURICULA Förmaksflimmer registreringsdelen bistår med att kartlägga förekomst, diagnostik, behandling, sjukdomsförlopp och konsekvenser av förmaksflimmer.  Denna registreringsdel kommer därigenom att kunna bidra till att förbättra och modernisera behandling och påvisa patientnyttan av sådana förändringar.

Med registreringsdelen för antikoagulantia kommer användningen av nya och befintliga läkemedel kunna följas för att i förlängningen bistå med att förbättra och öka säkerheten av behandlingen.


Ladda ner övergripande beskrivning

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.