Riktlinjer för behandlingar

Våra riktlinjer för oxygen i hemmet (LTOT = Long Term Oxygen Therapy) har uppdaterats 2015 och kan hämtas här.

Senaste versionen av Swedevox riktlinjer för CPAP vid behandling av sömnapné hos vuxna.

Senaste upplagan av Swedevox riktlinjer för hemrespiratorbehandling är nu klar för nedladdning.

Tillbaka till toppen