Riktlinjer för behandlingar

Senaste versionen av Swedevox riktlinjer för CPAP vid behandling av sömnapné hos vuxna. Någon ny version kommer inte att ges ut av Swedevox eftersom SESAR och Swedevox under 2019 kommer med ett gemensamt dokument generellt om behandling av sömnapné, inte bara CPAP.

Riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet (LTOT) har uppdaterats 2018 och kan hämtas här

Senaste upplagan av Swedevox riktlinjer för hemrespiratorbehandling är nu klar för nedladdning.

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK