Riktlinjer för behandlingar

Senaste versionen av Swedevox riktlinjer för CPAP vid behandling av sömnapné hos vuxna.

Riktlinjer för oxygenbehandling i hemmet (LTOT) har uppdaterats 2018 och kan hämtas här

Senaste upplagan av Swedevox riktlinjer för hemrespiratorbehandling är nu klar för nedladdning.

Tillbaka till toppen