Missa inte den internationella hemrespiratorkongressen JIVD i Lyon 15-17 mars 2018, alltid mycket intressant att ta del av.

 

Mer info och anmälan på http://jivd-france.com/jivd/ 

Senaste versionen (2017) av våra Riktlinjer CPAP vid sömnapné  finns nu för nedladdning

Kopplingen av CPAP-patienter från Svenskt Sömnapnéregister SESAR och CPAP-armen i Swedevox är nu klar och validitetstestad. Det ser ut att fungera precis som det är tänkt.

En sömnapnéklinik som registrerar sina CPAP-utprovningar i SESAR får relevanta data automatiskt införda även i Swedevox CPAP-arm. Dubbelregistering behövs inte.

Kliniker som inte är rena CPAP-utprovare och som vill ha sin övriga sömnapnéverksamhet i ett kvalitetsregister rekommenderas därför att överväga ett byte från Swedevox till SESAR. Swedevox förlorar ingen information på ett sådant byte.

Årsrapporten för 2016 års patienter färdigställdes i maj 2017 och kan nu hämtas under menyvalet Årsrapporter

Registerdag 2017 blir preliminärt tisdagen 24 oktober.

Här kan Du hämta artiklarna i Lung- och Allergiforum med våra delrapporter från 2014 och 2015

Det tycks finnas en potentiell risk med att använda adaptiv servoventilation (ASV) för behandling av central sömnapné vid hjärtsvikt. Gemensamt uttalande från styrgrupperna för SESAR och Swedevox.

Vi har nu för första gången tagit fram behandlingsriktlinjer för CPAP för behandling av sömnapné. PDF-dokumentet kan laddas ner här. 

Årsrapport 2013 kan hämtas här. 

Du får här tillgång till den senaste upplagan av LIVA-handboken om hemrespiratorbehandling av barn. 

Nästa kurs?

 

Oxygenkurs 1 oktober 2018

Hostmaskinsdag 1 oktober 2018

Registerdag 2 oktober 2018 - tema trafik

Registerdagen välkomnar presentationer av lokalt förbättringsarbete.

Vi betalar resan för den som håller en presentation.

 

Hemrespiratorkurs 2-4 maj 2018 

 

 

 

Tillbaka till toppen