Årsrapporter

Denna PDF-fil innehåller delrapporter från Lung- och Allergiforum 2015 nr 1-4

Denna pdf-fil innehåller de artiklar med anknytning till Swedevox som publicerades i Lung- och Allergiforum 2014 nr 1-4.

Denna pdf-fil innehåller fyra artiklar med anknytning till Swedevox som publicerades i Lung- och Allergiforum 2013.

Denna pdf-fil innehåller fyra artiklar med anknytning till Swedevox som publicerades i Lung- och Allergiforum 2012.

Under 2011 har vi publicerat vissa delrapporter i Lung- och Allergiforum. Dessa rapporter kan Du hämta här.

Årsrapport för 2017, data analyserade under våren 2018

Årsrapporten för 2016 års data, färdigställd i maj 2017, kan laddas ner här

Årsrapport för 2014 års patienter är nu klar

Du kan nu hämta den senaste årsrapporten som gäller patienter som startade behandling 2013.

Årsrapport för data från 2012, sammanställd april 2013.

Årsrapporten för 2010 finns nu 12/4 2011 klar att ladda ner i pdf-format. Nytt för i år är att vi även har data för CPAP.

Årsrapporten för 2009 är nu (27/4) klar att hämta!

Tillbaka till toppen