Vascuqol-6

Detta är ett frågeformulär för att värdera livskvalité i samband med kärlsjukdom. VascuQoL-6 används i det svenska kärlregistret SWEDVASC och är också en del av utfallsmåtten som mäts i studien SWEDEPAD.

Tillbaka till toppen