Nedan ses ett visuellt flödesschema för hur personer som inkluderas i SWEDEPAD kommer att randomiseras och följas upp.

flow

DE står för "drug eluting" dvs. drogavgivande.

 

Tillbaka till toppen