Stort tack till Desjana Hamataj och Henrik Berntsson som har randomiserat Varbergs 90:e patient.