Månadsbrev TIMING Februari 2020

head newsletter ubb2

 
        Månadsbrev TIMING februari 2020  
 
 

Till alla TIMING-ister

Februari

Så har ytterligare en månad passerat, året kortaste månad dessutom, även om den var en dag längre just i år. Att den var kortare syns just inte i statistiken över inkluderade TIMING-patienter dock, 27 patienter fick vi in, nära vårt mål med 30 patienter per månad. Om vi ökar takten bara lite, lite kommer vi att nå målet med 1000 patienter i studien vid årets slut. Med 3 extra patienter varje månad (dvs 30 per månad) från och med nu så kommer vi att nå 1000 patienter!

Gävle tar in TIMINGs 700:e patient!

I förra nyhetsbrevet fick vi se Sahlgrenska bli firade med tårta för att de inkluderade patient 600 och i detta månadsbrev får vi skicka stora gratulationer till Gävle som har inkluderat TIMINGs 700:e patient! Stort grattis och ännu större tack till er för ert samarbete i TIMING-studien. Nu hoppas vi att ni firar ordentligt med tårta.

princesstårta med text TIMING 700

Bild på Sahlgrenskas tårta förra månaden.

 

Påminnelse om ändrad registrering i Riksstroke, TIMING=1, ja!

Som ni redan fått information om så rekommenderar Riksstroke numera att TIMING-patienter med randomiserad start efter utskrivning kodas som 1 (dvs=ja, vid utskrivning) för NOAK. Ändring från ”3=planerad insättning inom 14 dagar” till ”1=ja” kan göras för 2019 och framåt. Läs mer här om hur ni hittar era ”3:or” i Riksstroke alternativt slutförda TIMING-patienter. Kontakta gärna TIMINGs superanvändare Erika.Keller@akademiska.se om ni behöver hjälp eller råd vid om-registrering i Riksstroke.

Dessa förändringar påverkar inte TIMING utan har endast betydelse för den nationella målnivån, Andel behandlade med peroral antikoagulantia vid förmaksflimmer och stroke, som beräknas på Riksstrokedata.

Påminnelse om exklusionskriterium, PK över 1,7 vid randomisering=nej!

I vår studiedatabas finns för enstaka patienter PK-värden som är högre än 1,7 vilket ser ut som, men inte behöver vara, i strid mot studiens exklusionskriterier. Waran-behandlade patienter där byte till NOAK planeras kan ingå i TIMING, under förutsättning att PK är 1,7 eller lägre vid randomisering. Dvs. ytterligare PK kan behöva att kontrolleras innan randomisering. Då Riksstroke endast hämtar information om PK-värde vid insjuknande så nås inte TIMING automatiskt av ytterligare provtagning. Vänligen, spar PK-värde närmast före randomisering så att det kan förmedlas till vår monitor, Azar.

Rekryteringslistan & Månadens enhet

Nu är det 706 patienter i TIMING-studien. Under februari månad kom 27 patienter in

I rekryteringslistan kommer Sahlgrenska närmare och närmare SÖS och Danderyd. Även Uppsala knappar sakta in på Varberg. Glädjande är det också att se att de kliniker som kom in i studien senare har börjat få in patienter, både Hudiksvall och Ryhov.

 

Sjukhus

Antal pat.

Varberg

72

Uppsala

65

Danderyd

54

SÖS

49

Sahlgrenska

48

Alingsås, Sundsvall

30

Malmö

29

Eskilstuna

28

KS Solna

27

Skövde

23

Halmstad, Östra

22

Östra

21

Kungälv

20

Falun, S:t Göran

19

Motala

18

Huddinge

16

Nyköping, Mölndal

15

Helsingborg

13

Gävle, Oskarshamn

10

Västerås

9

Ryhov

8

Umeå

7

Hässleholm, Örebro

6

Hudiksvall

3

Enköping, Lindesberg

4

Köping, Kiruna, Kalmar

2

Antal sjukhus: 34

706

Månadens enhet, som alltså inkluderat 30% av sina patienter med ischemisk stroke och förmaksflimmer, blev: Umeå, Halmstad, Ryhov (2 pat), Oskarshamn, Hudiksvall (1 pat). Stort tack för er insats, som vanligt kommer ytterligare uppmuntran per post!


 

Hälsningar från

Signild, Jonas, Terese, Azar, Per och Bo