Ny kodning för TIMING-patienter avseende Läkemedel vid utskrivning i Riksstroke!

head newsletter ubb2

 
         
 
 

Ny kodning för TIMING-patienter avseende Läkemedel vid utskrivning i Riksstroke!

Till alla Huvudprövare och RS-inmatare i TIMING,

Då vissa av TIMING-enheterna rekryterar en stor andel av sina flimmerpatienter börjar det ge avtryck i målnivån Andel behandlade med peroral antikoagulantia vid förmaksflimmer och stroke. För att beräkna måluppfyllelse delas antalet behandlade vid utskrivning med antalet patienter som har förmaksflimmer och ischemisk stroke. För att stärka att det verkligen rör sig om behandlande patienter och inte spegla en förhoppning så ingår numera endast behandlade vid utskrivning (svarsalternativ 1) i beräkningen, och inte planerad insättning inom 2 veckor (svarsalternativ 3).

För TIMING-patienter i det fördröjda tidsfönstret kan starten ske strax efter utskrivning och säkerställs senast vid studiens 14-dagarsuppföljning. Med anledning av detta rekommenderar Riksstroke att TIMING-patienter med randomiserad NOAK-start efter utskrivning kodas som 1. Den planerade startdagen (även om efter utskrivning) anges vid ”Datum för ny- eller återinsättning av perorala antikoagulantia under vårdtiden” i Riksstroke. Om registrering sker i efterhand, anges det faktiska insättningsdatumet (finns i TIMING-fliken NOAK-start).

Dessa förändringar påverkar inte TIMING utan endast målnivå beräknad på Riksstrokedata. Ändringen har bara betydelse om strokeenheten inkluderar en betydande andel av sina patienter med förmaksflimmer i TIMING.

Kontakta gärna TIMINGs superanvändare Erika.Keller@akademiska.se, 018-611 43 62 om ni behöver hjälp eller råd vid om-registrering i Riksstroke.

 


 

Hälsningar från

 

Signild, Jonas, Terese, Azar, Per och Bo